תכנון בית פרטי בסגנון מודרני העונה על צרכי המשפחה היום יומית . 

הבית תוכנן במפלס אחד ובגודל של כ-165 מ"ר . 

בפרויקט משולבים אלמנטים חדשנים המהווים חלק בלתי נפרד מהפרויקט . 

 

פרויקט באור הגנוז