תכנון מרחב למידה חדשני "עת הדעת", המאפשר למידה ממוקדת ומשולבת: טכנולוגיה, פדגוגיה ותוכן. 

מרחב הלמידה מחולק ל 3 מתחמים.

נבחרו שולחנות וכיסאות ייעודים לכל מתחם. שולחנות מותאמים המאפשרים למידה וישיבה במליאה או לחלופין בפרטני.

 

 "עת הדעת"