תכנון תוספת בניה + ממ"ד לבית מגורים קיים. עפ"י התאמת צרכי לקוח

 

שכ' מנחם בגין