תכנון מרחב למידה חדשני, "עת הדעת". המאפשר למידה ממוקדת ומשולבת: טכנולוגיה, פדגוגיה ותכן.

 

"עת הדעת"