תכנון אדריכלי והנדסי לבית מגורים במפלס הקרקע.
גודל הבית כ-200 מ"ר.

פרויקט בנוב- רמת הגולן.​